PDF Drukuj Email

Microlife
W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego z lipca 2007 w sprawie zakazu produkcji urządzeń zawierających rtęć przeprowadzono prace badawcze, których celem było znalezienie termometru, nie zawierającego rtęci, a równocześnie spełniającego wymagania metod rozpoznawania płodności.
Z badań przeprowadzonych w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie wynika, że termometr Microlife MT-1622 może być z powodzeniem stosowany w NPR (powtarzalność rzędu 0.010C i dokładność rzędu 0.030C). Podobne parametry posiada termometr MT-16C2, który również może być stosowany w NPR.

Termometr elektroniczny Microlife MT-1622 to niezawodne i precyzyjne urządzenie wytwarzane przez największego na świecie producenta termometrów – szwajcarską firmę Microlife. Termometr ten był testowany pod kątem użycia w NPR od kilku lat. Termometrami elektronicznymi posługuje się obecnie ok. 50% stosujących metody NPR.
Więcej informacji o badaniach: http://apt.republika.pl/Technika_NPR1.html


Jak używać termometru Microlife MT-1622 w NPR?
Termometr elektroniczny różni się zasadniczo od termometru rtęciowego dlatego też poniżej przedstawiamy kilka uwag związanych z używaniem termometru Microlife MT-1622 w NPR.
Oryginalna instrukcja termometru Microlife MT-1622 w sposób niejednoznaczny określa sposób pomiaru temperatury (pierwszym zalecanym sposobem jest pomiar do sygnału dźwiękowego, drugim pomiar przez określony czas). Dlatego też została opracowana poniższa instrukcja dokonywania pomiarów PTC.

Pomiar PTC termometrem Microlife MT-1622
Podstawowe zasady wykonywania pomiarów PTC
- zaraz po przebudzeniu, po co najmniej 3 godzinach snu,
- przed wykonaniem jakichkolwiek czynności,
- w pochwie, w odbytnicy lub ustach.

1. Pomiar temperatury
a) w pochwie
• uruchomić termometr (wciskając przycisk) i poczekać do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu „ L” oznaczającego gotowość do pomiaru Pojawienie się symbolu „ L” na wyświetlaczu oznacza stan gotowości do pracy.
• umieścić termometr w pochwie tak, aby jego metalowa końcówka znajdowała się na głębokości co najmniej 5 cm.,
• trzymać termometr w bezruchu do momentu usłyszenia ostatniego, ósmego sygnału dźwiękowego.

b) w ustach
• uruchomić termometr (wciskając przycisk) i poczekać do momentu pojawienia się na wyświetlaczu symbolu „ L” oznaczającego gotowość do pomiaru,
• umieścić termometr w ustach tak, aby jego metalowa końcówka znajdowała się jak najgłębiej pod językiem. W czasie pomiaru nie można otwierać ust, Temperatura w różnych miejscach ust może być bardzo różna. Przestrzeń pod językiem jest najmniej podatna na zmiany temperatury. Ponadto miejsce pomiaru pod językiem jest łatwe do znalezienia i umożliwia mierzenie zawsze w tym samym miejscu.
• w przypadku pomiaru w ustach mierzenie „do sygnału” nie może być stosowane. Temperaturę należy mierzyć przez 3-5 minut.

Złóż zamówienie na KsiegarniaRubikon.pl.


Dodatkowe dokumenty: